Jag vill veta allt

Frekvens sannolikhet

Pin
Send
Share
Send


den frekvens sannolikhet , även känd som frekventistisk sannolikhet , hänvisar till hur troligt är en händelse om a experiment upprepas många gånger . Det kan förstås som förhållandet mellan antalet gynnsamma fall och antalet möjliga fall när antalet fall tenderar till oändlighet.

den idé med frekvens sannolikhet används när du arbetar med a mycket högt antal repetitioner , vilket uppskattar den långsiktiga trenden. Det är viktigt att komma ihåg att tilldelningen av värden alltid är kopplad till analysen av flera iterationer: det är därför det är vanligt att använda datorsimuleringar.

Användbarheten av frekvens sannolikhet diskuteras vanligtvis av specialister. Det finns experter som tror att förfarande Det är inte empiriskt och att kriterierna för slumpmässighet som hanteras inte är tillförlitliga.

För beräkning av frekvenssannolikheten är det nödvändigt att programmera experimentet i en systemet som ger en slumpmässig iteration. Studien av frekvens sannolikheten för fenomenet i fråga utvecklas genom a lager bord .

Det anses att, efter ett stort antal upprepningar, värden som kastar experimentet närmar sig teoretiska värden . På detta sätt tas frekvens sannolikhetsdata för att dra slutsatser.

Frekvens sannolikheten kan vara kortfattat relaterad till relativ frekvens . Detta är namnet på kvoten mellan den absoluta frekvensen (antalet gånger värdet visas) och provstorleken. Det hävdas att med den multipla upprepningen av det slumpmässiga experimentet närmar sig den relativa frekvensen sannolikheten för händelsen.

Pin
Send
Share
Send