Pin
Send
Share
Send


en bro Det är en konstruktion som är utvecklad i höjd för att göra det enklare korsa ett hinder . Vanligtvis passerar broar över diken, floderna etc. gående å andra sidan är det exklusivt för fotgängare : människor som reser till fots.

en gångbro därför är en struktur genom vilken Endast personer som rör sig utan fordon kan köra . Motorcyklar, bilar, lastbilar, lastbilar och tåg Till exempel kan de inte korsa en gångbro.

Det finns flera typer av gångbroar. De är vanligtvis utformade för att motstå en reducerad belastning : Det är därför det är förbjudet att komma åt dessa broar med motorfordon. När det gäller cyklar , godkännandet av passage beror på egenskaperna hos varje bro.

Det finns gångbroar som är det statisk och de förblir fast. Andra är det dock mobil och kan höjas eller vikas efter behov. Tänk också på att gångbroar har en förlängning och en höjd mycket varierande

Även om gångbroar gynnar resor till fots (vilket minimerar förorenande utsläpp), är många städer privilegiera broarna för fordon i syfte att påskynda trafiken. I dessa fall är tanken att prioritera bilar och bussar i allmänhetens cirkulation, till nackdel för fotgängare. Men många fordonsbroar inkluderar sektorer eller gångvägar för dem som går.

den Millenium Bridge Det är ett exempel på en gångbro. Det är en hängbro öppnade in 2000 som gör det möjligt att korsa flod thames i London (England ).

Pin
Send
Share
Send