Pin
Send
Share
Send


Konceptet med lön hänvisar till regelbunden ersättning tilldelad för utförandet av en professionell tjänst eller tjänst . Ordet har sitt ursprung i den latinska termen solidus ("Fast" ), som var namnet på ett forntida romerskt mynt.

Lönetiden används vanligtvis som synonym för lön (från latin salarium, relaterad till "Sal" ), ordinarie ersättning eller det belopp som arbetarna betalas med.

Det kan sägas att den anställde får en lön i utbyte mot att sätta sin arbetskraft tillgängliga för arbetsgivaren inom ramen för en serie delade skyldigheter som styr deras avtalsförhållanden.

Ersättningen som innebär lön betalas huvudsakligen i pengar även om en procentandel kan regleras i vissa arter som kan utvärderas i monetära termer .

Det är viktigt att komma ihåg att lönerna, utöver det sociala ansvaret, representerar en mycket annan fråga för arbetsgivare och arbetstagare. För de förstnämnda är lönerna en del av kostnaderna för företaget även om de också utgör ett sätt att motivera arbetare och därmed förbättra deras produktivitet. För den anställda är å andra sidan lönen sättet att tillgodose deras materiella behov och nå en viss levnadsstandard.

För att lösa konflikter mellan dessa olika intressen angående löner fastställs de samtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, även om det också finns en trepartsdialog (Regeringsrepresentanter för företagens representanter för arbetarna) för att bestämma den grundläggande lönenivån och fastställa vissa obligatoriska efterlevnadsåtgärder.

Pin
Send
Share
Send