Pin
Send
Share
Send


den kosta eller kosta är ekonomisk kostnad som representerar tillverkningen av en produkt eller tillhandahållandet av en tjänst. När du bestämmer produktionskostnaden kan du ställa in detaljhandelspris av varan i fråga (priset för allmänheten är summan av kostnaden plus förmånen).

Kostnaden för en produkt bildas av priset på råmaterial , priset på direkt arbetskraft som används i dess produktion, priset på indirekt arbetskraft används för driften av företaget och amorteringskostnad av maskiner och byggnader.

Specialister hävdar att många företag De fastställer vanligtvis sina försäljningspriser baserade på konkurrenternas priser, utan att först bestämma om de når sina egna kostnader. Därför lyckas inte ett stort antal företag eftersom de inte får lönsamhet nödvändigt för dess drift. Detta återspeglar att kostnadsberäkning Det är väsentligt för korrekt företagsledning.

Analysen av företagskostnaderna låter oss veta vad, var, när, i vilken utsträckning, hur och varför det hände, vilket möjliggör bättre framtidsledning.

Med andra ord, kostnaden är ekonomisk ansträngning detta måste göras för att uppnå ett operativt mål (betalning av löner, inköp av material, tillverkning av en produkt, erhållande av medel för finansiering, administration av företaget, etc.). När det önskade målet inte uppnås sägs ett företag ha förluster .

Pin
Send
Share
Send