Jag vill veta allt

Selfefficacy

Pin
Send
Share
Send


den förtroende av en person i sig själv för övervinna motgångar och utmaningar får namnet på selfefficacy . Begreppet hänvisar till tro på ens egna förmågor att möta olika situationer och nå målen.

Kanadensisk psykolog Albert bandura utses till skaparen av idé av själveffektivitet. Enligt specialister finns det resurser och mekanismer som kan bidra till utvecklingen av själveffektivitet.

Det är viktigt att komma ihåg att självverkan påverkar hur utmaningarna hanteras. den inställning av individen och beteende som han antar är kopplade till hans tro på möjligheterna framgång .

Själveffektivitet kan relateras till självkänsla och kl självkoncept . Även om dessa termer specifikt hänför sig till olika frågor, har alla tre att göra med uppfattningen och bedömningen av sig själv.

Ämnets kognitiva färdigheter, förmågor och attityder utgör deras jag . Det individuella svaret på händelser beror på uppfattning vilket i sin tur ges genom konstruktionen av jaget. Själveffektivitet är tron ​​att någon måste uppfylla sina mål i en specifik miljö.

Att stå inför ett mål som du vill uppnå, a att vara mänsklig Det kan placeras på olika sätt. Det finns de som inte ens agerar eftersom de tror att de kommer att misslyckas och andra som lämnar vägen innan de slutför den. Själveffektivitet, å andra sidan, gör att du kan börja resan med den nödvändiga inställningen för att fortsätta gå framåt, som seger förväntas. Det är därför det är viktigt att fokusera på själveffektivitet från barndomen.

Pin
Send
Share
Send