Pin
Send
Share
Send


en strike Det är en metod för protest att arbetare utvecklas när avbryta deras arbetsuppgifter För att göra anspråk. Denna avstängning av verksamheten syftar till att orsaka skador på dem som är ansvariga för att hantera klagomålet och uppfylla kraven, så att de tvingas ge ett positivt svar på kraven för att återställa den normala driften av företaget eller kontoret.

Strejken är vanligtvis förknippad med gripa : kollektivt, anställda slutar arbeta. Denna mekanism gör det möjligt för arbetaren att kräva en förbättring av arbetsförhållandena eller protestera mot nedskärningen av någon höger .

Det är viktigt att komma ihåg att strejken i själva verket är en rättighet. Det är en legitimt medium för att försvara sociala och ekonomiska intressen människor inom ramen för ett anställningsförhållande.

Vanligtvis är strejken inte ett enskilt beslut, men det är en kollektiv åtgärd vilket vanligtvis tas från ett arrangemang av en union . Strejkinstansen uppnås när förhandlingar redan har ägt rum utan att arbetare och arbetsgivare eller arbetsgivare har nått en överenskommelse.

Det finns olika typer av strejker. den fallna armar strejker utvecklas till exempel i stället för I arbetet , med anställda som förblir inaktiva. en Japansk strejk å andra sidan består av en ökning av arbetsprestandan så att företaget har problem med överskottsproduktion.

Utöver arbetarstrejk Strejker utvecklas också för att protestera mot olika frågor. den hunger strejker innebär inom detta ramverk vägran att konsumera mat tills ett fordran är löst.

Pin
Send
Share
Send