Pin
Send
Share
Send


lyric , från latin Lyricusär en litterär genre där författaren uttrycker sina känslor och avser att väcka liknande känslor hos läsaren eller lyssnaren. Lyriken uttrycks vanligtvis genom verk i vers, lämplig för sång.

Begreppet texter är kopplat till lire , ett stränginstrument som användes för att åtfölja skälen för denna typ av diktning . De lyriska verken är subjektiva, skrivna i första person och återspeglar författarens upplevelser och intima övertygelser.

Den lyriska genren består av lyrisk högtalare (som uttrycker sina känslor), lyriskt objekt (den enhet eller situation som väcker dikterens känslor, uttryckt genom den lyriska talaren), lyriskt motiv (temat för arbetet) och lyrisk inställning (sättet på vilket talaren uttrycker sina känslor: det kan vara en uttalande, appellativ eller karminmässig inställning).

Texterna till texterna kan ha olika mängder av stavelser. Verk som har vers mellan två och åtta stavelser betraktas som mindre konst. Huvudkonsten innebär istället vers med nio eller fler stavelser.

den lyrisk sång Å andra sidan är det uppsättningen tekniker kopplade till sångrepertoaren för europeisk klassisk musik. Den lyriska sången kännetecknas av sångarnas speciella timbre. Placido Domingo , Luciano Pavarotti och María Callas de är några av huvudexponenterna för den lyriska låten.

I vardagsspråket är lyrik något som i humöret främjar en känsla som liknar den som produceras av lyrisk poesi. Till exempel: "Fotbolls lyrik ses i fötter på Lionel Messi".

Pin
Send
Share
Send