Jag vill veta allt

Byggteknik

Pin
Send
Share
Send


Teknik, genom användning av olika modeller och tekniker, försöka lösa olika problem och tillgodose olika människors behov. De professionella i detta vetenskap , som kallas ingenjörer , kombinera vetenskaplig metod med din kreativitet för att genomföra dina projekt.

Den tekniska specialiteten som ansvarar för skapandet av hydraulisk infrastruktur, transport och entreprenörskap kallas anläggning . Det handlar vanligtvis om offentliga verk och stora utvecklingar.

Förutom bygguppgifter är anläggning involverad i inspektion den tenta och konservering av det som byggdes. På detta sätt strävar man efter att samarbeta för att skydda miljön och för att förebygga olyckor relaterade till infrastrukturen som härrör från ingenjörsarbeten.

Modern civilingenjör utvecklats från 1800-talet och XX genom att förbättra instrumenten som åtgärd storheter och utveckling av matematiska beräkningsmodeller.

Inom engineering civil, är det möjligt att skilja mellan hydraulteknik den byggteknik den vägteknik den transportteknik den geoteknik och konstruktionsteknik .

Bland de olika uppgifterna som civilingenjörer kan utveckla är utformningen av flygplatser , motorvägar , bygga en byggnad eller riktningen för verk av a bro . Det är därför dess uppgift är mycket viktigt för att uppnå stadens tillväxt i alla länder och förbättra dess infrastruktur.

Med andra ord är hon ansvarig för att bli gravid, utformning, bygga och underhålla arbetena för allmänheten (vattenvatten, bevattning, byggnader, kommunikationsvägar, vattenkraftverk, etc.); de är nödvändiga för att tillgodose alla mänskliga behov (hälsa, mat, transport, bostäder, energi och rekreation) hos gruppen av civila i det samhället.

Fält för civilingenjör

Under åren har områdena för civilingenjörsarbete ökat; Så är fallet att det för närvarande inte bara ansvarar för konstgjorda verk, utan för att lösa problem som har att göra med naturliga material i miljöntill exempel konsekvenserna av regn, jordbävningar etc.

När det gäller det fysiska handlingsfältet anses det inkludera verk civila och landet där de är byggda. För att utföra sina uppgifter måste ingenjörer utföra studier och hålla reda på tillståndet för de byggnader de utför, samt söka sätt att förstå rymdens beteende undvik vissa katastrofer.

När det gäller det sociala handlingsområdet inkluderar det design och planering av infrastrukturarbeten. Det bör noteras att ingenjörernas ansvar är mycket högt, eftersom medborgarnas välfärd och säkerhet beror på deras arbete och eventuella fel som kan existera, vare sig processuella eller konceptuella, kommer att få konsekvenser i samhällets ekonomiska sfär.

Det är nödvändigt att betona att inom civilingenjör finns flera filialer; Men alla baserar sina studier på samma vetenskaper: matematik, fysik och kemi och arbeta med material med liknande sammansättning men i olika proportioner, med tanke på typen av specialitet.

De filialer som ingår i anläggningen är: Miljöteknik (kontrollerar föroreningar och arbetar för att förbättra villkoren för miljö naturliga), av konstruktion (studerar och hanterar hur de fysiska genomförandeprogrammen för verk ska implementeras), strukturell (bygger och underhåller byggnader som broar eller överföringsstrukturer), geoteknisk (inkluderar allt relaterat till material från jorden, till exempel jord och stenar), hälsa (täcker konstruktion och kontroll av avlopp och allt som avser vattencykeln i samhället), hydraulik (ansvarar för att övervaka vattenresurser), av vägar och transport (inkluderar media och mobilisering i en samhälle, både människor och varor).

Pin
Send
Share
Send