Jag vill veta allt

Inspektion

Pin
Send
Share
Send


inspektion kommer från latin I Inspectio och hänvisar till åtgärder och effekt av inspektion (granska, undersöka, granska). Det är en fysisk undersökning vilket görs främst genom synen.

Syftet med en inspektion är att hitta betydande fysiska egenskaper för att avgöra vilka som är normala och skilja dem från de onormala egenskaperna. I denna mening är det möjligt att utveckla inspektioner av företag eller butiker för att verifiera att de överensstämmer med lag .

Det är intressant att notera att inom ramen för lagen finns det som kallas en ögoninspektion. Speciellt är det en omsorg som utförs av domaren och som består i att själv undersöka, under vittnenas och olika experters ögon, scenen för ett faktum som har ägt rum. På detta sätt kommer du att lära dig mer om ärendet och sedan göra ett dokument, en handling, där du samlar in alla frågor som du har analyserat och som du har hittat.

På det militära området används termen inspektion också. I hans fall mer exakt är det vanligt att prata om det som kallas ett inspektionsmagasin, som består av den åtgärd som en viss examenschef utför och som består i att kontrollera statusen för de olika resurser och material som de militära organen har .

Inom utbildningsområdet finns det också inspektioner. I den, den professionella som ansvarar för dem, vad han gör är att gå till utbildningscentrumen för att först veta statistiken över samma sak, de befintliga problemen liksom om lärarna genomför sina motsvarande utbildningsplaner och scheman.

I byggnader, arbetsåtgärder och fordon finns det också inspektioner som säkerställer överensstämmelse med lagen och bästa livskvalitet för alla.

Allt detta utan att glömma att inom datavetenskapen skulle vi behöva prata om vad som kallas Fagan inspektion, som inte är något annat än en uttömmande studie på jakt efter möjliga fel som kan ha dokument eller programvara.

en inspektör Det är som utför inspektionerna. Vanligtvis detta person Den har de befogenheter som krävs enligt lagen och gällande bestämmelser för att utföra sin uppgift och fatta motsvarande beslut. En restaurang kan till exempel inte vägra att ta emot en inspektör som har skyldighet att kontrollera hälso- och hygiennormer.

När inspektören är inne i lokalerna som ska inspekteras kommer han att notera vad han har funnit och enligt reglerna avgör dom. Efter restaurangens exempel, om inspektionen upptäcker smuts i köket eller maten i dåligt skick, kan inspektören förordna stängningen eller, om han inte har en sådan auktoritet, måste han informera sina överordnade om att fortsätta och verkställa lagen

Inspektionen kan också utföras för att kontrollera finanspolitiska situation av ett företag. I detta fall kommer en statlig inspektör att ansvara för att undersöka om företaget betalar skatterna, för vilket det kommer att granska sina fakturor och kontrollera att det ger bevis på varje försäljning.

Pin
Send
Share
Send