Pin
Send
Share
Send


den dans är action eller sätt att dansa . Det involverar utförandet av rörelser till rytmens musik som gör det möjligt att uttrycka känslor och känslor. Det uppskattas att dans var en av de första konstnärliga manifestationerna av historia av mänskligheten

Det är viktigt att lyfta fram det faktum att dans har sitt ursprung redan i förhistorien eftersom människan alltid har haft behov av att uttrycka sina känslor och inte bara genom verbal kommunikation utan också genom vad som skulle vara kroppskommunikation. Men i dessa ursprung tyckte människan dans som en grundläggande del av ritualer relaterade till fertilitet eller krig.

Dans innebär interaktion mellan olika element. Rörelsen av kropp Det kräver adekvat rymdhantering och rytmiska föreställningar. Dansarens avsikt är att hans rörelser följer musiken. Till exempel: en långsam och tyst rytmmusik kräver avslappnad och lite stridiga danssteg. Kroppsuttryck stöds också av kläder Används under dansen.

Det är viktigt att komma ihåg att övervägande av rytm eller rymdanvändning kan variera beroende på den aktuella dansen. Andra faktorer som överskrider själva dansen, som mimik och sång, är också en del av dans .

Många är de typer och genrer av dans som finns. Vi kan dock grundläggande dela upp dem i tre stora grupper:

Traditionella och folkdansar. I det här fallet är det under det valöret de som är resultatet av befolkningens populära kultur och som förstås som en grundläggande del av deras etnografiska rikedom. Bland dem finns flamenco, tango, arabisk dans eller så kallad ballroom-dans.

Klassiska danser. Från urminnes tider till denna dag praktiseras dessa typer av danser, som identifieras av det faktum att de som utför dem utför ljusa, harmoniska och perfekt samordnade rörelser. Denna kategori inkluderar bland annat medeltida dans eller balett.

Moderna danser Unga människor är de som övar och utvecklar denna typ av dans som i många fall har ett sätt att förstå livet och till och med klä sig. Bland dem är breakdance, popping, funky, jumpstyle, moonwalk eller till och med rock and roll.

Många är dansproffs som genom historien har lyckats bli riktiga myter. Bland dem måste vi till exempel prata om Mikhail Baryshikov, Rudolf Nureyev, Anna Pavlova eller Red Tamara.

Det är känt som koreografi till en struktur med förutbestämda rörelser som sker vid tidpunkten för vissa danser. Koreografin indikerar stegen att följa under dansen: det är därför rörelser som inte är spontana utan beror på utformningen av en koreograf.

Koreografierna får större relevans i dansshower där professionella dansare går på scenen med avsikt att skapa ett konstnärligt verk. den ritualdanser eller informella danser å andra sidan följer vanligtvis inte någon typ av koreografi. I dessa fall väljer varje dansare fritt stegen att följa.

Pin
Send
Share
Send