Jag vill veta allt

Atomisk modell

Pin
Send
Share
Send


Bland de flera användningarna av termen modell , är den som associerar konceptet med en representation eller ett schema. atom är under tiden vad som är kopplat till atom (den minsta mängden av ett kemiskt element som är odelbar och som har sin egen existens).

en atommodell består därför av grafiskt representerar materien i dess atomiska dimension . Syftet med dessa modeller är att underlätta studien av denna materialnivå tack vare abstraktion av atomens logik och överföra den till en schema .

Det finns olika typer av atommodeller. den atommodell av Bohr eller av Bohr-Rutherford Till exempel är det en kvantiserad modell av atomen som utvecklades för att förklara hur elektroner lyckas rita banor som är stabila runt kärnan. Denna funktionella modell är inte baserad på atomens fysiska representation: den är istället orienterad att använda ekvationer för att förklara hur det fungerar.

den atommodellen för Schrödinger å andra sidan är en icke-relativistisk kvantmodell baserad på samtalets upplösning Schrödinger-ekvation för en elektrostatisk potential med sfärisk symmetri.

Denna karaktär, nämnda Erwin Schrödinger, en österrikisk fysiker som tilldelades Nobelpriset i fysik 1933 för att ha genomfört vad som var utvecklingen av den nämnda Schrödinger-ekvationen som anses vara grundaren av den nuvarande atommetoden . Genom det är det som uppnås att beskriva den temporära utvecklingen av vad som är en massiv men inte relativistisk partikel.

Specifikt, som vi sa tidigare, anses denna forskare vara fadern till den nuvarande atommodellen som också kallas "Wave Equation." Ett valör under vilket en matematisk formel är inbäddad som har som principvärden som materialets dualitet, den så kallade sannolikheten på en plats med säkerhet, energinivåer eller stationära tillstånd samt närvaron av en atomkärna med avseende på de kända partiklarna.

En annan atommodell är den av Thomson , även känd som puddingmodell . Det är en teori föreslagit av Joseph John Thomson (som upptäckte elektron) om atomstrukturen.

Slutligen kan vi nämna atommodell av Rutherford , utformad av Ernest Rutherford att ge en förklaring om resultatet av hans experiment med guldfolier. Denna fysiker och kemist indikerade att atomer har elektroner och att de roterar runt en central kärna. Sa kärnan, för Rutherford , skulle koncentrera nästan hela massan och all den positiva laddningen av en atom.

På samma sätt kan vi inte ignorera Daltons atommodell. I början av 1800-talet skulle det vara när detta tillvägagångssätt kom fram att, även om det hade vissa fel, det var en mycket viktig milstolpe vid den tiden och det var att det gav några viktiga framsteg när det gäller strukturen i saken.

Bland de viktigaste pelarna i denna teori finns idéer som att materien består av partiklar som kallas atomer, att atomer som tillhör samma element är identiska eller att dessa atomer inte kan delas.

Pin
Send
Share
Send