Jag vill veta allt

Produktionsläge

Pin
Send
Share
Send


Konceptet med läge Det kan hänvisa till uppsättningen processer som gör det möjligt att utföra en åtgärd eller de funktioner som kännetecknar något. produktion under tiden är handlingen och resultatet av att producera: tillverkning, utarbetande.

Idén om produktionssätt , i detta ramverk, används med hänvisning till form av organisation av ekonomisk verksamhet . Därför är begreppet kopplat till hur varor och tjänster produceras och distribueras i en samhälle .

Karl Marx och Friedrich Engels det var de som myntade uttrycket för produktionen. I hans analys de studerade länkarna mellan mänsklig arbetskraft och produktionsmedel , som formar vissa produktionsrelationer. Varje produktionssätt definieras av specifika sociala relationer som utgör det, som i sin tur återspeglar hur individer förhåller sig till den materiella världen.

För honom marxism , dessa förhållanden motsvarar en specifik utveckling av produktionsstyrkor och bestämma social ekonomisk struktur : å andra sidan, a politisk och juridisk överbyggnad .

den kapitalistisk produktionssätt Det är det övervägande systemet idag över hela världen. Det är baserat på förhållandet som upprättats av kapitalister (ägare av produktionsmedel) med proletärer (arbetarna). Arbetaren har bara en egenskap : hans arbetskraft, som han måste sälja till kapitalisten för att få en lön i gengäld. Denna lön möjliggör arbetskraftens uppehälle och reproduktion.

Nyckeln till det kapitalistiska produktionssättet finns i övervärde . Kapitalisten betalar inte arbetaren allt det värde han genererar utan tilldelar en del. Detta överskott är övervärde, dess vinst.

Pin
Send
Share
Send