Jag vill veta allt

Tautologi

Pin
Send
Share
Send


tautologi Det är en term som kommer från ett grekiskt ord och hänvisar till upprepning av sig själv tanken genom olika uttryck . En tautologi, för retorik, är en redundant uttalande .

Det är vanligt att tautologier betraktas som ett fel i språk eller brist på stil. Det är dock möjligt att vädja till tautologier för att betona en viss idé. Till exempel: bön "Jag kan bekräfta att den tilltalade är skyldig eftersom jag såg mordet med mina egna ögon" presenterar en onödig förtydligande av användningen av hans ögon, eftersom han inte kunde ha sett det på andra sätt; På samma sätt kan betoningen av ordet "egen" utelämnas absolut.

Andra mycket vanliga exempel på tautologi kan ses i följande meningar: "Jag går upp och tittar efter en bok och kommer tillbaka", “Jag måste gå ut och vattna växterna”. När du klättrar är det uppe; På liknande sätt innebär att man lämnar att flytta ut från en plats, så dessa förklaringar saknas känsla och är onödiga för att förstå.

När tautologi är en redundant förklaring som inte ger ny kunskap, pratar vi vanligtvis om uppdelade eller Sanningen om Perogrullo : "Jag är vad jag är". den uttryck i vilka överflödiga termer visas (t.ex. "Klättra upp" eller "Gå utanför") å andra sidan kallas pleonasm .

Inom fältet logik, en tautologi är en formel för a systemet Det är sant för alla tolkningar. Med andra ord är det ett logiskt uttryck som är sant för alla möjliga sanningsvärden för dess atomkomponenter. För att veta om en given formel är en tautologi måste en sanningstabell konstrueras.

Sanningsbord

Tabellen till sanning (även känd som sanning värderar tabellen) presenterar en sammansatt proposition och dess verkliga värde för var och en av de möjliga kombinationerna som kan uppstå med dess element. Dess författare var den amerikanska filosofen och forskaren Charles Sanders Peirce, även känd som den främsta representanten för modern semiotik, och publicerade den i mitten av 1880-talet.

För att konfigurera ett formellt system är det nödvändigt att fastställa definitionerna för varje operatör och argumenten måste presenteras i form av logiskt-språklig deduktiv resonemang, svara på en rent matematisk design och utgöra en tillämpning logik Definiera dina input- och outputvariabler.

De två möjliga värdena som en sanningstabell kan kasta är: real, som uttrycks med bokstaven "V" eller med siffran "1" och indikerar att kretsen är stängd; falsk, representerad av bokstaven "F" eller siffran "0", när en krets är öppen. den satser Variablerna som ska analyseras finns längst upp i tabellen och tar platsen som vanligtvis används för fältnamn.

den operatörer som används i en riktig tabell är:

* förnekelse: när du kör på en värdet verkligen bestämt, kastar motsatsen (om det ursprungligen var sant, returnerar falskt och vice versa);

* koppling: det används för att arbeta med två värderingar av sanning, i allmänhet av två olika förslag, och returnerar sant när de två är, och falska för resten av fallen;

* disjunktion: liknar konjunktionen, men det räcker att en av de två förslagen har verkligt värde för att returnera ett sådant resultat;

* villkorad: också känd med namnet på implikation, ta två förslag och kasta falskt bara när den första returnerar sann och den andra, falsk. För de återstående fallen är resultatet sant;

* tvåvillkor: arbetar med sanningsvärdena i två förslag och returnerar sant om båda har samma värde och falskt i motsatt fall.

Pin
Send
Share
Send