Rekommenderas Intressanta Artiklar

Jag vill veta allt

Arteria

Från den latinska artären är en artär ett kärl eller ledning som ansvarar för att transportera blod från hjärtat till de andra kroppsdelarna. I den meningen fullbordar den den omvända uppgiften för vener, som överför blod från kapillärerna till hjärtat. Artärerna är elastiska och membranösa kanaler, som har divergerande förgreningar.
Läs Mer
Jag vill veta allt

Latex

Latex är en term vars etymologiska rot är på det latinska språket. Detta kallas den viskösa vätskan som finns i de laticiferösa kärlen i olika växter, med vilka många produkter kan tillverkas. Detta ämne, som består av hartser, växer, fetter och andra element, cirkulerar genom nämnda grönsakskärl.
Läs Mer
Jag vill veta allt

Kontrakt

Kontrakt är en term med ursprung i det latinska ordet contractus som anger avtalet eller pakten, antingen muntlig eller skriftlig, mellan parter som accepterar vissa skyldigheter och rättigheter i ett visst ämne. Dokumentet som återspeglar villkoren i detta avtal kallas också kontraktet.
Läs Mer
Jag vill veta allt

Andromeda

Enligt mytologiska berättelser var Andromeda hustru till Perseus, med vilken han hade sju barn. Dotter till Cassiopeia och Cepheus överlämnades av sin far till Ceto, även om hon räddades av ovannämnda Perseus. Mytologin berättar att Cassiopeia orsakade Poseidons ilska när han antogs vara vackrare än Nereiderna.
Läs Mer
Jag vill veta allt

Läsning

Läsning betyder processen för att förstå vissa typer av information som finns i ett visst medium som överförs genom vissa koder, till exempel språk. Det vill säga en process genom vilken vissa symboler översätts för att förstå.
Läs Mer
Jag vill veta allt

Natt

Den första aspekten som vi måste lyfta fram är att termen i fråga har sitt etymologiska ursprung på latin. Specifikt finner vi det faktum att det kommer från ordet nox som har betydelsen "natt". Natten är den tid som saknar tydlighet på dagen. Det är perioden som går från solnedgången (när solen korsar horisontplanet och blir beläget på en icke synlig halvkula) vid gryningen (när solen passerar horisontplanet och passerar till den synliga halvklotet) dagen efter.
Läs Mer